miércoles, 17 de noviembre de 2010

Datos sobre Dodro

Evolución dos orzamentos do concello de Dodro (Ptas.)

A mediados do século XIX, no Madoz, Dodro tiña un orzamento algo superior ós 5000 reais.

Evolución do número de vivendas en Dodro