miércoles, 29 de enero de 2014

A reliquia de Dodro

Nas Brañas de Laíño residen unha gran cantidade de animais, coma lontras, pero principalmente viven nela aves, nalgúns casos só para criar no periodo estival, coma o picapeixe, a garza real, o gabián ou a aguia perdiceira. Pero sobre todas estas destaca un paxaro pequeno que unha subspecie, a propia do NO da península Ibérica, da escriventa das canaveiras a Emberiza schoeniclus lusitánica.
Esta ave, un endemismo dos ceos galegos, coñecida tamén como escriventa das canaveiras, atopase na actualidade en perigo crítico de extinción, xa que se calcula que quedan menos de 100 parellas reproductoras na actualidade. O seu nome venlle por aniñar entre as canaveiras das zonas húmidas.
Precisamente nas Brañas de Laíño é onde se sitúa a maior poboación desta ave, pero ó contrario que outras especies, vexetais ou animais, en perigo de extinción esta circunstancia non eleva o nivel de protección deste ecosistema fluvio-marítimo, dado que nin protección propia ten, senón que está integrado no Sistema Fluvial Ulla -Deza (incluido na Rede Natura 2000), que na practica non é máis que un "caixón de xastre" que abarca varias zonas naturais non conectadas entre si, pero de facto non conleva unha protección especial para estes.