martes, 29 de diciembre de 2015

Test Histórico sobre Dodro

1.      Cal é o ano de fundación de Dodro?
a.       1925
b.      1836
c.       1966
2. Que aldea ou aldeas ostentaron a capitalidade de Dodro?
a. Lestrobe e Imo
b. Lestrobe, Vigo e Tallós
c. Vigo e Tallós
3. Dende que ano é Tallós a capital de Dodro?
a. 1888
b. 1936
c. 1907
4. Quen é o primeiro alcalde de Dodro coñecido (2015)?
a. Domingo Manselle
b. Benito Ramos
c. Manuel Brañeiro Buela
5. Cales son os restos máis antigos de asentamento humán en Dodro?
a. Petróglifos de Bouza Badín, O Padronelo e A Carga
b. Mámoas da Paradegua e Minas de Balouta
c. Xacemento do Riasós
6. Cal é o xacemento arqueolóxico máis importante de Dodro?
a. Veiga de Abaixo
b. Petróglifo de Bouza Badín
c. Castro de Traxeito
7. Cantos castro hai en Dodro?
a. 6
b. 5
c. 3
8. En que xurisdiccións se dividia Dodro no Antigo Réxime?
a. Couto de Bexo, San Xián de Laíño e Couto de Dodro
b. San Xián de Laíño e Couto de Dodro
c. Couto de Bexo e Couto de Dodro

9. Quen ostentaba os señoríos nas terras de Dodro?
a. Arcebispo de Santiago, marqués de Bendaña e señor de Bexo
b. Arcebispo de Santiago e marqués de Bendaña
c. Señor de Bexo e marqués de Bendaña
10. En que aldea se situaba o pazo da Torre do Marqués?
a. Imo
b. Vigo
c. Bexo
11. Que cruceiro dodrés é o máis antigo de Galicia dos do seu tipo?
a. Cruceiro de Ignacio
b. Cruceiro de Revixós
c. Cruz do Avelán
12. En que aldea se conserva unha casa de tipoloxía celta?
a. Castro
b. Traxeito
c. Susavila
13. De que século é o texto máis antigo referido a un lugar de Dodro?
a. XV
b. VII
c. XI
14. Quen foi o 1º Señor de Laíño?
a. Paio Gómez Chariño
b. Arcebispo Xelmirez
c. Pero Pardo de Andrade
15. En que ano naceu a parroquia de san Xoán de Laíño?
a. 1687
b. 1753
c. 1804
16. En que período histórico se construíu a 1ª igrexa de Dodro?
a. Idade Moderna
b. Idade Media
c. Idade Antiga
17. Pódese afirmar que Dodro leva habitado dende o Neolítico?

a. Si         b. Non

Bo Nadal


lunes, 30 de noviembre de 2015

viernes, 30 de octubre de 2015

miércoles, 30 de septiembre de 2015

lunes, 31 de agosto de 2015

viernes, 31 de julio de 2015

jueves, 18 de junio de 2015

Se as comarcas fosen os concellos

Hai tres anos deixeivos os datos electorais das comarcas tralas eleccións de 2011, hoxe traivos as saíntes tralas últimas eleccións municipais do 24 de maio. Estas serían as corporacións saídas das eleccións se en vez de 314 concellos Galicia só tivera 53 e estes coincidiran coas actuais comarcas.ARZÚA: PP 9, PSOE 5, BNG 3, AA 3. {PP}
BARBANZA [Boiro (PP), A Pobra (Nós), Rianxo (BNG), Ribeira (PP)]: PP: 12, BNG: 6, PSOE: 4, C's: 1, Nós: 1, SON: 1. {PP}
BARCALA: PSOE 8, PP 7, C's 1, CxG 1. {PSOE}
BERGANTIÑOS: PP 11, BNG 7, PSOE 4, TEGA 3. {PP}
BETANZOS: PP 11, PSOE 6, BNG 3, SON 1. {PP}
CORUÑA: PP 10, MAREA 6, PSOE 6, BNG 2, AV 2, C's 1. {MAREA +PSOE +BNG}
EUME: PSOE 11, PP 5, BNG 4, XasP 1. {PSOE}
FERROL: PP 10, PSOE 6, MAREA 4, BNG 4, TEGA 2, C's 1. {PSOE}
FISTERRA: PSOE 10, PP 6, BNG 2, IXCEE 2, CG 1. {PSOE}
MUROS: PP 6, BNG 5, PSOE 4, CxG 2. {BNG + PSOE}
NOIA: PP 11, PSOE 4, BNG 2, MCN 1, PortodoS 1, CxG 1, NOIA 1. {PP}
ORDES: PP 9, PSOE 7, BNG 3, UXO 2.
ORTEGAL: PSOE 8, PP 7, BNG 2. {PSOE}
SANTIAGO: PP 9, MAREA 8, PSOE 5, BNG 2, C's 1. {MAREA + OUTROS}
O SAR [Dodro (PP), Padrón (PP), Rois (PP)]: PP 9, BNG 2, PSOE 2, PGD 1, UVD 1, VÑ 1, AxP 1. {PP}
TERRA DE MELIDE: PP 9, PSOE 4, BNG 4. {PP}
TERRA DE SONEIRA: BNG 10, PP 5, PSOE 4, IxVIMIANZO 1, TEGA 1. {BNG}
XALLAS: PP 6, PSOE 5, BNG 3, TEGA 3.
ANCARES: PSOE 7, PP 5, BNG 1. {PSOE}
CHANTADA: PP 7, INTA 4, PSOE 3, BNG 2, PDDdG 1.
FONSAGRADA: PSOE 8, PP 4, BNG 1. {PSOE}
LEMOS: PP 9, PSOE 7, BNG 5. {PSOE + BNG}
LUGO: PP 11, PSOE 9, BNG 3, MAREA 2, C's 1, ACE 1. {PSOE +OUTROS}
MARIÑA CENTRAL: PP 9, PSOE 8, BNG 3, FPF 1. {PSOE + BNG}
MARIÑA OCCIDENTAL: PP 9, PSOE 8, BNG 4. {PSOE + BNG}
MARIÑA ORIENTAL: BNG 7, PP 6, PSOE 4. {BNG}
MEIRA: PSOE 6, PP 5, BNG 2. {PSOE}
QUIROGA: PP 8, PSOE 4, BNG 1. {PP}
SARRIA: PP 9, PSOE 7, BNG 2, CxG 2, IG 1. {PSOE+ BNG+ CxG}
TERRA CHÁ: PP 11, PSOE 8, BNG 2. {PP}
A ULLOA: PP 5, PSOE 5, INTA 3.
ALLARIZ -MACEDA: PP 8, BNG 6, PSOE 2, CxG 1. {BNG +PSOE +CxG}
BAIXA LIMIA: PP 9, PSOE 4. {PP}
CARBALLIÑO: PP 10, PSOE 9, BNG 1, SON 1. {PSOE +BNG +SON}
A LIMIA: PP 13, PSOE 6, BNG 1, XA 1. {PP}
OURENSE: PP 12, PSOE 6, DO 6, MAREA 2, BNG 1. {PP}
RIBEIRO: PP 9, PSOE 6, BNG 2. {PP}
TERRA DE CALDELAS: PP 5, PSOE 4, BNG 2. {PSOE +BNG}
TERRA DE CELANOVA: PP 13, PSOE 4, BNG 4. {PP}
TRIVES: PP 4, ATI 4, SON 2, PSOE 1.
VALDEORRAS: PSOE 10, PP 10, BNG 1. {PSOE}
VERÍN: PP 12, PSOE 6, BNG 3. {PP}
VIANA: PP 7, BNG 5, PSOE 1. {PP}
BAIXO MIÑO: PP9, BNG 7, PSOE 6, C21 1, CsT 1, CG 1. {BNG +PSOE}
CALDAS: PP 10, PSOE 8, BNG 3. {PSOE +BNG}
CONDADO: PP 9, BNG 5, PSOE 4, ACIP 2, AporM 1.
DEZA: PP 12, PSOE 5, CxG 2, BNG 2. {PP}
MORRAZO: PP 10, BNG 8, PSOE 3, SON 3, ASpUN 1. {BNG +OUTROS}
PARADANTA: PP 10, PSOE 4, AGEA 2, BNG 1. {PP}
PONTEVEDRA: BNG 10, PP 9, PSOE 4, MAREA 1, C's 1. {BNG}
SALNÉS: PP 11, PSOE 8, BNG 3, SON 2, PDDdG 1. {PSOE +OUTROS}
TABEIRÓS: PP 11, PSOE 8, BNG 1, MOVETE 1. {PP}
VIGO: PSOE 15, PP 9, SON 3, BNG 2. {PSOE}

Eleccións municipais en Dodro e Laíño

O pasado mes de maio non publiquei, pero este mes van dúas publicacións relacionadas coas pasadas eleccións.
A primeira é unha táboa que mostra os resultados da tres últimas eleccións municipais, 2007, 2011 e 2015, se as dúas zonas que conforman Dodro, Laíño e Dodro, foran concellos separados como antigamente eran. Laíño estaría conformada polas súas dúas parroquias, san Xoán e san Xián, mentras Dodro comprendería a actual parroquia de santa María (antigo couto de Dodro e Lestrobe).
Ambos os dous concellos terían 9 escanos, ó situarse a súa poboación entre 1001 e 2000 habitantes. Laíño tería tres mesas, Teaio, Imo e Chenlo, mentras Dodro tería dúas, Lestrobe e Dodriño.
martes, 28 de abril de 2015

Os fogares galegos no século XVIII

No século XVIII prodúcese en Galicia a culminación do aumento demográfico comezado no século anterior, ademais do inicio da concentración da poboación no litoral, non polo traslado de habitantes do interior á costa senón por unha disparidade nos ritmos de crecemento, ó facelo dunha forma máis rápida a zona litoral. Os factores que provocaron isto son diversos, pero un dos fundamentais foi a entrada do millo no sistema agrario galego e as transformación que este provocou neste sistema, introducción que se levou a cabo primeiramente na costa que no interior; a importancia do millo radica en que este é un cereal que non necesita moito terreo para producir o gran suficiente para producir o pan necesario para alimentar a unha familia e ademais non consumía excesivos recursos da terra. A maioría da poboación seguía vivindo principalmente no rural(polo que o modelo rural eran o maioritario), tendo Galicia unha baixa taxa de urbanización.
No século XVIII había dous tipos de familia en Galicia; as familias de tamaño pequeno, cunha explotación agraria pequena, con actividades complementarias abundantes e cun sistema de herdanza basado na mellora curta, típico da zona litoral; e a familia de tamaño amplo, cunha explotación agraria máis extensa, cun forte compoñente gandeiro, con escaseza de actividades complementarias e un sistema de herdanza basado na mellora ampla en favor do fillo maior varón, típico da zona interior (Lugo sobre todo). A existencia de dous tipos de familias provocaban que a media do número de persoas por fogar en Galicia no século XVIII estaba arredor dos 4.4 persoas por fogar, non sendo na costa inferior a 3 e superior a 7 individuos nun mesmo fogar, mentres que en Lugo, non baixaban de 5 habitantes e superaban os 7 en moitos casos.
No mapa aprécianse claramente tres áreas ben diferenciadas, que responden ó modelo antes sinalado, podendo apreciarse as diferencias entre o litoral e o interior; unha área de entre 3.8 e 4.7 ind./fog., que ocupa case toda a zona atlántica e cantábrica de Galicia, amais de gran parte de Ourense, dentro desta zona hai certas áreas cunha media de entre 2.9 e 3.7 ind./fog.; outra área atópase en parte das provincias de Lugo, Santiago e Ourense e en puntos dispersos polas outras dúas áreas, esta área  ten unha media de entre 4.8 e 5.5 ind/fog; e a outra área é sitúase na maior parte da provincia de Lugo e noutros tres puntos da primeira área, esta zona presenta unha media superior a 5.6 ind/fog.
A xefatura dun fogar galego do século XVIII estaba ocupada, na meirande parte dos casos, por homes, ben estivesen casados, solteiros ou fosen viuvos.
A emigración, ben fose temporal, polianual ou permanente, provocou a marcha de moitos homes durante longos períodos de tempo, no que as mulleres exercían o seu papel no fogar.
Na familia de tamaño pequeno cabeza de fogar era o pai ata a súa morte ou traslado á casa dun fillo ou filla, ó producirse isto podía herdar a casa e a súa xefatura un home ou unha muller, aínda que tivera algún irmán solteiro na casa, xa que ó ser unha herdanza de mellora curta non tiña restriccións de sexo ó legárselle a todos os irmáns unha cantidade semellante de bens. Mentres que na familia ampla o pai exercía de cabeza de familia ata a súa morte e legáballe esta situación ó seu primoxénito varón, dado que se rexían por unha herdanza de mellora ampla, na que se lle entregaban case todos os bens a un só fillo, que beneficiaba a este; no caso de quedaren na casa irmás solteiras ou segundóns tiña que facerse cargo deles, chegando incluso a emigrar antes de herdar para conseguir máis bens para a familia e unha dote para as súas irmás.
No cadro exponse a situación da xefatura do fogar no século XVIII en catro concellos da zona  litoral occidental galega, pertencentes todos agás Baiona ( que está nunha zona de entre 2.9 e 3.7 ind/fog) a área de entre 3.8 e 4.7 ind/fog., dentro da zona de predominio da familia pequena. No cadro apreciase o gran predominio dos fogares dirixidos por un home casado, non baixa do  58% e incluso Chega en Ares ó 68%, a este síguenos os fogares rexidos por unha muller viúva, entre o 18 e o 24%, e finalmente, cuns números moi parellos, os que teñen como cabeza a un home viúvo ou solteiro ou a unha muller solteira.

lunes, 30 de marzo de 2015

jueves, 26 de febrero de 2015

Emperadores romanos

- Augusto Gaivs Ivlivs Caesar Octavianvs 27 aC-14 dC   [ITA]
- Tiberio Tiberivs Clavdivs Nero 14 -37 [ITA]
- Calígula  Gaivs Ivlivs Caesar Germanicvs 37-41     [ITA]
-Claudio Tiberivs Clavdivs Drvsvs 41 -54    [FRA]
- Nerón Nero Clavdivs Caesar Avgvstvs Germanicvs 54-68    [ITA]
- Galba Servivs Svlpiciuvs Galba 68- 69 [ITA]
- Otón  Marcvs Salvivs Otho 69   [ITA]
- Vitelio Avlvs Vitellivs 69     [ITA]
- Vespasiano  Titvs Flavivs Vespasianvs 69 – 79  [ITA]
- Tito  Titvs Flavivs Vespasianvs 79- 81    [ITA]
- Domiciano Titvs Flavivs Domicinvs 81 -96     [ITA]
- Nerva Marcvs Cocceivs Nerva 96 -98      [ITA]
- Trajano  Marcvs Vlpivs Traianvs 98- 117   [ESP]
- Adriano Pvblivs Aelivs Hadrianvs  117- 138       [ESP]
- Antonino Pio Titvs Avrelivs Fvlvivs Boionivs Arrivs Antoninvs 138 – 161    [ITA]
- Marco Aurelio Marcvs Annivs Vervs 161 -180     [ITA]
- Lucio Vero Lvcivs Ceionivs Commodvs 161 -169            [ITA]
(- Avidio Casio  Gaivs Avidivs Cassivs 175 [SYR] Usurpador)
- Cómodo Lvcivs Avrelivs Commodvs Antoninvs 180 -192          [ITA]
- Pértinax  Pvblivs Helvivs Pertinax 192 -193            [ITA]
- Didio Juliano  Marcvs Didivs Severvs Ivlianvs 193             [ITA]
- Septimio Severo Lvcivs Septimivs Severvs 193 -211              [LBA]
(- Pescenio Níger Gaivs Pescennivs Niger 193/ 194/95 [ITA] Pretendente)
(- Clodio Albino Decimvs Clodivs Septimivs Albinvs 193/95- 197   [TUN] Pretendende)
- Caracalla Lvcivs Septimivs Bassianvs 211 – 217       [FRA]
- Geta Pvblivs Septimivs Geta 211 [FRA]
- Macrino  Marcvs Opellivs Macrinvs 217- 218                 [ALG]
- Diadumeriano Marcvs Opellivs Diadumerianvs 218 [ALG]
- Heliogábalo Varivs Avitvs Bassianvs 218 -222    [SYR]
- Alejandro Severo Bassianvs Alexinvs 222- 235          [SYR]
- Maximino “o Tracio” Gaivs Ivlivs Vervs Maximvs 235 -238 [GRE]
- Gordiano I Marcvs Antonivs Gordianvs 238 [TUR]
- Gordiano II  Marcvs Antonivs Gordianvs 238 [TUR]
- Pupieno Máximo Marcvs Clodivs Pvpienvs Maximvs 238          [ITA]
- Balbino Decimvs Caelivs Calvinvs Balbinvs 238  [ITA]
- Gordiano III Marcvs Antonivs Gordianvs 238-244            [TUR]
(- Sabiniano  Sabinianvs 240 Autoproclamado)
- Filipo “O Árabe” Marcvs Ivlivs Phillipvs 244- 249   [SYR]
(- Pacatiano Tiberivs Clavdivs Marinvs Pacatianvs 248 Autoproclamado)
(- Jotapiano Marcvs Fvlvivs Rvfvs Iotapianvs 248            [TUR] Pretendente)
(- Silvanaco Silvanacvs 248 Usurpador)
- Decio Gaivs Messivs Qvintvs Traianvs Decivs  249- 251 [SRB]
(- Prisco  Gaivs Ivlivs Priscvs 249- 252            [SYR] Usurpador)
(- Liciniano  Ivlivs Valens Licinianvs 250      Pretendente)
- Herenio Etrusco Qvintvs Herennivs Etrvscvs Messivs Decivs 251              [HUN]
- Hostiliano Caivs Valens Hostilianvs Messivs Qvintvs 251 [SRB]
- Treboniano Galo Gaivs Vibivs Trebonianvs Gallvs 251- 253              [ITA]
- Volusiano Gaivs Vibivs Volusianvs 251- 253           [ITA]
- Emiliano Marcvs Aemilivs Aemilianvs 253 [TUN]
- Valeriano Pvblivs Licinivs Valerianvs 253 -260               [ITA]
- Galieno Pvblivs Licinivs Egnativs Gallienvs 253- 268 [ITA]
- Salonino Pvblivs Licinivs Cornelius Saloninvs 260 [ITA]
(- Ingenuo Ingenvvs 258/260 Autoproclamado)
(- Regaliano Regalianvs 260  Proclamado)
(- Macriano “o Vello” Fvlvivs Macrianvs 260- 261 Proclamado)
(- Macriano “o Xoven” Titvs Fvlvivs Ivnivs Macrianvs 260- 261            Proclamado)
(- Quieto Titvs Fvlvivs Ivnivs Qvietvs 260 -261            Pretendente)
(- Musio Emiliano Lvcivs Mvssivs Aemilianvs 261- 261/62                     Proclamado)
(- Aureolo Manivs Acinivs Avreolvs 268            [ITA] Autoproclamado)
- Claudio II “o Gótico” Marcvs Avrelivs Valerivs Clavdivs 268- 270     [SRB]
- Quintilo Marcvs Avrelivs Qvintilvs 270  [SRB]
- Aureliano Lvcivs Domitivs Avrelianvs 270- 275       [SRB]
(- Septimio Septimivs 271 Proclamado)
- Tácito Marcvs Clavdivs Tacitvs 275- 276         [ITA]
- Floriano Marcvs Annivs Florianvs 276 
- Probo Marcvs Avrelivs Probvs  276- 282 [SRB]
(- Saturnino Ivlivs Satvrninvs 280              [FRA] Pretendente)
(- Próculo Procvlvs 280             [ITA] Pretendente)
(- Bonoso Gallvs Qvintvs Bonosvs 280            [ESP] Autoproclamado)
- Caro Marcvs Avrelivs Nvmerivs Carvs  282- 283     [FRA]
- Carino Marcvs Avrelivs Carinvs 283- 285     
- Numeriano Marcvs Avrelius Nvmerivs Nvmerianvs  283- 284            [FRA]
- Diocleciano Diocles 284- 305            [CRO]
- Maximiano Maximianvs 286- 305            [SRB]
(- Domicio Domiciano Lvcivs Domitivs Domitianvs 297 Usurpador)
- Constancio I Cloro Flavivs Valerivs Constantivs 305- 306 [SRB]
- Galerio Gaivs Galerivs Valerivs Maximianvs 305- 311 [SRB]
- Severo II Flavivs Valeros Severvs 306- 307         [CRO]
- Majencio Marcvs Avrelivs Valeros Maxentivs  306- 312             [SRB]
- Maximiano Maximianvs 307- 308 [SRB] (2º reinado)
- Constantino I “o Grande” Gaivs Flavivs Valerivs Constantinvs 307- 337                     [SRB]
(- Domicio Alejandro Lvcivs Domitivs Alexander 308                    [TUR] Autoproclamado)
- Licinio Valerivs Licinianvs Licinivs 308- 324        [SRB]
- Maximino Daya Gaivs Valerivs Galerivs Maximinvs Daza 308-313      [SRB]
- Valerio Valente Avrelivs Valerivs Valens 316- 317     
- Martiniano Sextvs Martivs Martinianvs 324
- Constantino II Flavivs Clavdivs Constantinvs 337- 340 [FRA]
- Constancio II Flavivs Ivlivs Constantivs 337- 361 [SRB]
- Constante  Flavivs Ivlivs Constans 337- 350 [ITA]
(- Magnencio Flavivs Magnvs Magnentivs 350- 353    [FRA] Usurpador)
- Vetranio Vetranivs 350 
(- Nepociano Nepocianvs 350           Autoproclamado)
- Juliano Flavivs Clavdivs Ivlianvs 361- 363       [TUR]
- Joviano Flavivs Iovianvs 363- 364           [SRB]
- Valentiniano I Flavivs Valentinianvs 364- 375      [SRB]
- Valente Flavivs Ivlivs Valens 364- 378                   [SRB]
(- Procopio Procopivs 365- 366  [TUR] Usurpador)
- Graciano Flavivs Gratianvs 367- 383           [SRB]
- Valentiniano II Flavivs Valentinianvs 375- 392           [ITA]
- Magno Máximo Magnvs Maximvs  383- 388           [ESP]
(- Flavio Victor  Flavivs Victor 386- 388   Pretendente)
(- Eugenio Flavivs Evgenivs 392- 394                 Usurpador)
- Teodosio I Flavivs Theodosivs 379- 395                 [ESP]
- Arcadio Flavivs Arcadivs 395 [ESP] {Oriente (Bizancio)}
- Honorio Flavivs Honorivs 395- 423           [TUR] {Occidente}
(- Constantino III Flavivs Clavdivs Constaninvs 407- 411          Pretendente)
(- Constante II Constantivs 409- 411            Pretendente)
(- Máximo Maximvs 409- 411  [ITA] Pretendente)
(- Prisco Atalo Priscvs Atalvs 409- 410 Proclamado)
(- Jovino Iovinvs 411- 413  [FRA] Pretendente)
(- Sebastiano Sebatianvs 412- 413  [FRA] Pretendente)
(- Prisco Atalo Priscvs Atalvs 414- 415  (2ª vez)   Proclamado)
- Constancio III Flavivs Constantivs  421         [SRB]
(- Joannes Iohannes 423- 425   Pretendente)
- Valentiniano III Flavivs Placidvs Valentinianvs 425- 455                   [ITA] {Occidente}
- Petrónio Máximo Flavivs Petronivs Maximvs 455         [ITA] {Occidente}
- Avito Eparqvivs Avitvs 455- 456 {Occidente}
- Mayoriano Ivlivs Valerivs Maiorianvs 457- 461 {Occidente}
- Libio Severo Livivs Severvs 461- 465           [ITA] {Occidente}
- Antemio Procopopivs Anthemivs 467- 472 [TUR] {Occidente}
- Olibrio Anicivs Olibrivs 472   [ITA] {Occidente}
- Glicerio Glicerivs 473- 474   [ITA] {Occidente}
- Julio Nepote Flavivs Ivlivs Nepos 474- 475 [CRO] {Occidente}
- Rómulo Augusto Flavivs Romulvs 475- 476  [ITA] {Occidente}
Fin Imperio Romano de Occidente

- Zenón Flavivs Zenonvs 476 [TUR] {Oriente (Bizancio)} (reunificación título imperial)

lunes, 26 de enero de 2015

Papas

- S. Pedro Shimón Bar Ioná 30-64/67   [ISR]
- S. Lino Linus  64/67 -76/79       [ITA]
- S.Anacleto Anacletus 76/79 -88/92     [GRE]
-S.Clemente I Clemens 88/92 -97/99    [ITA]
- S. Evaristo Aristo 97/99 -105/07    [PLE]
- S. Alejandro I Alexander 105/07 -115/16       [ITA]
- S. Sixto I  Xystus 115/16 -125   [ITA]/[GRE]
- S. Telesforo Telesphorus 125 -136/38     [ITA]
- S. Higinio Hyginus 136/38 – 140/42  [GRE]
- S. Pio I  Pius 140/42-155    [ITA]
- S. Aniceto Anicetus 155 -166     [SYR]
- S. Sotero Soterus 166- 174/75        [ITA]
- S.Eleuterio Eleutherio 174/75 -189      [GRE]
- S. Victor I  Victor 189- 198/99  [TUN]
- S. Ceferino Zephyrinus  198/99- 217       [ITA]
- S. Calixto I Callistus 217 – 222/23    [ITA]
- S. Urbano I Urbanus 222/23 -230     [ITA]
- S.Ponciano Pontianus 230 -235            [ITA]
- S. Antero Anterus 235- 236            [ITA]
- S. Fabiano Fabianus 236 -250           [ITA]
- S. Cornelio Cornelius 250 -253            [ITA]
- S. Lucio I  Lucius 253- 254             [ITA]
- S.Esteban I Stephanus 254 -257              [ITA]
- S. Sixto II Xystus 257- 258                     [GRE]
- S. Dionisio Dionysius 259- 268              [GRE]
- S. Felix I Felix 269 – 274                     [ITA]
- S. Eutiquiano Eutychianus 275-283 [ITA]
- S. Cayo  Caius 283- 296                 [CRO]
- S. Marcelino Marcellinus 296- 304 [ITA]
- S. Marcelo I Marcellus 308 -309
- S. Eusebio Eusebius 309- 310          [ITA]
- S. Melquíades Miltiades 311 -314 [ALG]
- S. Silvestre I Silvester 314 -335             [ITA]
- S. Marcos  Marcus 335 -336             [ITA]
- S. Julio I Iulius 336- 352                      [ITA]
- Liberio Liberius 352- 366
- S. Damaso I Damasus 366- 384               [ESP]
- S. Siricio  Siricius 384 -399                    [ITA]
- S. Anastasio I Anastasius 399- 401 [ITA]
- S. Inocencio I Innocentius 401 -417 [ITA]
- S. Zósimo Zosimus 417- 418              [ITA]
- S. Bonifacio I Bonifacius 418- 422 [ITA]
- S. Celestino I Coelestinus 422- 432 [ITA]
- S. Sixto III  Xystus 432- 440            [ITA]
- S. León I  Leo 440- 461                     [ITA]
- S. Hilario Hilarius 461 -468              [ITA]
- S. Simplicio Simplicius 468- 483 [ITA]
- S. Felix III (II) Felix 483- 492              [ITA]
- S. Gelasio I Gelasius 492- 496           [ALG]
- Anastasio II Anastasius 496 – 498 [ITA]
- S. Símaco Symmachus 498 -514               [ITA]
- S. Hormisdas Hormisdus 514- 523 [ITA]
- S. Juan I Ioannes 523- 526            [ITA]
- S. Félix IV (III) Felix 526- 530            [ITA]
- Bonifacio II Bonifacius 530- 532  [ITA]
- Juan II Mercurio 532- 535                    [ITA]
- S. Agapito I Agapetus 535- 536            [ITA]
- S. Silverio Silverius 536 -537            [ITA]
- Vigilio Vigilius 537- 555                     [ITA]
- Pelagio I Pelagius 556- 561             [ITA]
- Juan III Catalino 561- 574             [ITA]
- Benedicto I Benedictus 575- 579 [ITA]
- Pelagio II Pelagius 579- 590             [ITA]
- S. Gregorio I Gregorius 590- 604 [ITA]
- Sabiniano Sabinianus 604- 606               [ITA]
- Bonifacio III Bonifacius 607     [ITA]
- S. Bonifacio IV Bonifacius 608- 615 [ITA]
- Adeodato I Deusdedit 615- 618              [ITA]
- Bonifacio V Bonifacio 619- 625             [ITA]
- Honorio I Onorio 625- 638            [ITA]
- Severino Severinus 638- 640             [ITA]
- Juan IV Ioannes 640- 642                     [HRV]
- Teodoro I Theodorus 642- 649            [PLE]
- S. Martín I Martinus 649- 655            [ITA]
- S. Eugenio I Eugenius 655- 657            [ITA]
- S. Vitaliano Vitalianus 657- 672 [ITA]
- Adeodato II Adeodatus 672- 676 [ITA]
- Dono Donus 676- 678 [ITA]
- S. Agatón Agatonus 678- 681              [ITA]
- S. León II León 681- 683                      [ITA]
- S. Benedicto II Benedictus 684- 685 [ITA]
- Juan V Ioannes 685- 686                     [SYR]
- Conón Conon 686- 687                    [ITA]
- S. Sergio I Sergius 687- 701           [ITA]
- Juan VI Ioannes 701-705                    [GRE]
- Juan VII Ioannes 705- 707           [ITA]
- Sisinio Sisinnius 708 [SYR]
- Constantino Constantinus 708- 715 [SYR]
- S. Gregorio II Gregorius 715- 731 [ITA]
- Gregorio III Gregorius 731- 741 [SYR]
- S. Zacarías Zacharias 741- 752          [ITA]
- Electo Esteban Stephanus 752   [ITA]
- Esteban II Stephanus 752- 757           [ITA]
- S. Pablo I Paolo 757- 767                   [ITA]
- Esteban III Stefano 767- 772           [ITA]
- Adriano I Adriano 772- 795           [ITA]
- S. León III León 795- 816                   [ITA]
- Esteban IV Esteban 816- 817           [ITA]
- S. Pascual I Pascual 817- 824           [ITA]
- Eugenio II Eugenio 824- 827           [ITA]
- Valentín Valentino 827                 [ITA]
- Gregorio IV Gregorio 827- 844         [ITA]
- Sergio II Sergio 844- 847                 [ITA]
- S. León IV León 847- 855                 [ITA]
- Benedicto III Benedicto 855- 858 [ITA]
- S. Nicolás I Nicolas 858- 867           [ITA]
- Adriano II Adriano 867- 872           [ITA]
- Juan VIII Ioannes 872- 882            [ITA]
- Marino I Marinus 882- 884            [ITA]
- S. Adriano III Adriano 884- 885 [ITA]
- Esteban V Stefano 885- 891             [ITA]
- Formoso Formosus 891- 896            [ITA]
- Bonifacio VI Bonifacio 896     [ITA]
- Esteban VI Stefano 896- 897            [ITA]
- Romano Romanus 897                   [ITA]
- Teodoro II Teodoro 897                   [ITA]
- Juan IX Ioannes 898- 900                   [ITA]
- Benedicto IV Benedicto 900- 903 [ITA]
- León V León 903 [ITA]
- Sergio III Sergius 904- 911           [ITA]
- Anastasio III Anastasio 911- 913 [ITA]
- Landón Lando 913- 914                 [ITA]
- Juan X Ioannes 914- 928                  [ITA]
- León VI León 928 [ITA]
- Esteban VII Stefano 928- 931           [ITA]
- Juan XI Ioanes 931- 935                    [ITA]
- León VII León 936- 939                    [ITA]
- Esteban VIII Esteban 939- 942   [ITA]/[DEU]
- Marino II Marinus 942- 946             [ITA]
- Agapito II Agapito 946- 955            [ITA]
- Juan XII Octaviano 955- 964            [ITA]
- Benedicto V Benedicto 964   [ITA]
- León VIII León 964- 965                  [ITA]
- Juan XIII Ioannes 965- 972          [ITA]
- Benedicto VI Benedicto 973- 974 [ITA]
- Benedicto VII Benedicto 974- 983 [ITA]
- Juan XIV Pietro Campanora 983- 984 [ITA]
- Juan XV Ioannes 985-996       [ITA]
- Gregorio V Bruno de Carintia 996- 999 [GER]
- Silvestre II Gerbert d’Aurillac 999- 1003 [FRA]
- Juan XVII Siccone Sechi 1003         [ITA]
- Juan XVIII Giovanni Fasano 1003- 1009 [ITA]
- Sergio IV Pietro Boccapecora 1009- 1012            [ITA]
- Benedicto VIII Teofilacto II 1012- 1024 [ITA]
-  Juan XIX Romano 1024- 1032       [ITA]
- Benedicto IX Teofilacto III 1032- 1044                [ITA]
- Silvestre III Giovanni dei Crescenzi Ottaviani 1044- 1045     [ITA]
- Benedicto IX Teofilacto III 1045                [ITA]
- Gregorio VI Johannes Gratianus 1045- 1046         [ITA]
- Clemente II Sudiger de Morsleben y Hornburg 1046- 1047 [GER]
- Benedicto IX Teofilacto III 1047- 1048                [ITA]
- Dámaso II Poppo 1048               [GER]
- S. León IX Bruno de Egisheim- Dagsburg 1049- 1054     [GER]
- Víctor II Gebhard de Dollnstein-Hirschberg 1055- 1057       [GER]
- Esteban IX Frédéric de Lorraine 1057- 1058 [GER]
- Nicolás II Gèrard de Bourgogne 1058- 1061 [FRA]
- Alejandro II Anselmo da Baggio 1061- 1073 [ITA]
- S. Gregorio VII Hildebrand 1073- 1085 [ITA]
- B. Víctor III Dauferio de Fausi 1086- 1087 [ITA]
- B. Urbano II Odo de Lagery 1088- 1099 [FRA]
- Pascual II Raniero de Bleda 1099- 1118 [ITA]
- Gelasio II Giovanni Coniulo 1118- 1119 [ITA]
- Calixto II Guido 1119- 1124        [FRA]
- Honorio II Lamberto Scannabecchi 1124- 1130                   [ITA]
- Inocencio II Gregorio Papareschi 1130- 1143 [ITA]
- Celestino II Guido 1143- 1144          [ITA]
- Lucio II Gerardo Caccianemici dal Orso 1144- 1145           [ITA]
- B. Eugenio III Bernardo da Pisa 1145- 1153                  [ITA]
- Anastasio IV Corrado Demetri della Susurra 1153- 1154        [ITA]
- Adriano IV Nicholas Breakspear 1154- 1159 [GBR]
- Alejandro III Rolando 1159- 1181 [ITA]
- Lucio III Ubaldo 1181- 1185   [ITA]
- Urbano III Uberto Crivelli 1185- 1187 [ITA]
- Gregorio VIII Alberto di Morra 1187 [ITA]
- Clemente III Paolo Scolari 1187- 1191 [ITA]
- Celestino III Giacinto Bobone 1191- 1198 [ITA]
- Inocencio III Lotario dei Conti di Segni 1198- 1216                    [ITA]
- Honorio III Cencio 1216- 1227         [ITA]
- Gregorio IX Ugolino dei Conti di Segni 1227- 1241                    [ITA]
- Celestino IV Goffredo Castiglioni 1241   [ITA]
- Inocencio IV Sinibaldo Fieschi 1243- 1254                      [ITA]
- Alejandro IV Rinaldo dei Conti di Jenne 1254- 1261           [ITA]
- Urbano IV Jacques Pantaleón 1261- 1264 [FRA]
- Clemente IV Gui Faucoi 1265- 1268 [FRA]
- B. Gregorio X Tebaldo Visconti 1271- 1276                   [ITA]
- B. Inocencio V Pierre de Tarentaise 1276 [FRA]
- Adriano V Ottobuono Fieschi 1276         [ITA]
- Juan XXI Pedro Hispano 1276- 1277 [POR]
- Nicolás III Giovanni Gaetano Orsini 1277- 1280                   [ITA]
- Martín IV Simon de Brion 1281- 1285 [FRA]
- Honorio IV Giacomo Savelli 1285- 1287 [ITA]
- Nicolás IV Girolamo Masci 1288- 1292 [ITA]
- S. Celestino V Pietro da Morrone 1294 [ITA]
- Bonifacio VIII Benedetto Caetano 1294- 1303   [ITA]
- B. Benedicto XI Niccolò Boccasinni 1303- 1304    [ITA]
- Clemente V Bertrand de Got 1305- 1314 [FRA]
- Juan XXII Jacques d’Euse 1316- 1334 [FRA]
- Benedicto XII Jacques Fournier 1334- 1342                  [FRA]
- Clemente VI Pierre Roger 1342- 1352   [FRA]
- Inocencio VI Étienne Aubert 1352- 1362 [FRA]
- B. Urbano V Guillaume (de) Grimoard 1362- 1370 [FRA]
- Gregorio XI Pierre Roger de Beaufort 1370- 1378    [FRA]
- Urbano VI Bartolomeo Prignano 1378- 1389       [ITA]
(- Clemente VII  Robert de Genéve 1378- 1394 [SUI] Antipapa Avg.)
- Bonifacio IX Pietro Tomacelli 1389- 1404 [ITA]
(- Benedicto XIII Pedro de Luna 1394- 1415 [ESP] Antipapa Avg.)
- Inocencio VII Cosimo Gentile Migliorati 1404- 1406       [ITA]
- Gregorio XII Angelo Correr 1406-1415 [ITA]
(- Alejandro V Pedro Philarghi 1409 -1410 [GRE] Antipapa Pis.)
(- Juan XXIII Baltassare Cossa 1410- 1415 [ITA] Antipapa Pis.)
- Martín V Oddone Colonna 1417- 1431 [ITA]
- Eugenio IV Gabriele Condulmer 1431- 1447 [ITA]
- Nicolás V Tommaso Parentucelli 1447- 1455 [ITA]
- Calixto III Alfonso de Borja 1455- 1458 [ESP]
- Pio II Enea Silvio Piccolomini 1458- 1464 [ITA]
- Pablo II Pietro Barbo 1464- 1471         [ITA]
- Sixto IV Francesco della Rovere 1471- 1484                  [ITA]
- Inocencio VIII Giovanni Battista Cybo 1484- 1492         [ITA]
- Alejandro VI Rodrigo de Borgia 1492-1503 [ESP]
- Pio III Francesco Piccolomini 1503 [ITA]
- Julio II Giuliano della Rovere 1503- 1513  [ITA]
- León X Giovanni di Lorenzo di Medici 1513- 1522         [ITA]
- Adriano VI Adriaan Floriszoon Boeyens 1522- 1523        [NED]
- Clemente VII Giulio di Giuliano di Medici 1523- 1534       [ITA]
- Pablo III Alessandro Farnese 1534- 1549 [ITA]
- Julio III Giovanni Maria Ciocchi del Monte 1550- 1555 [ITA]
- Marcelo II Marcello Cervini 1555     [ITA]
- Pablo IV Giovanni Pietro Carafa 1555- 1559               [ITA]
- Pio IV Giovanni Angelo Medici 1559- 1565             [ITA]
- S. Pio V Michele Ghislieri 1566- 1572 [ITA]
- Gregorio XIII Ugo Boncompagni 1572- 1585             [ITA]
- Sixto V Felice Peretti 1585- 1590        [ITA]
- Urbano VII Giovanni Battista Castagna 1590 [ITA]
- Gregorio XIV Niccolò Sfondrati 1590- 1591                  [ITA]
- Inocencio IX Giovanni Antonio Facchinetti 1591 [ITA]
- Clemente VIII Ippolito Aldobrandini 1592- 1605       [ITA]
- León XI Alessandro Ottaviano di Medici 1605                [ITA]
- Pablo V Camillo Borghese 1605- 1621 [ITA]
- Gregorio XV Alessandro Ludovisi 1621- 1623     [ITA]
- Urbano VIII Maffeo Barberini 1623- 1644 [ITA]
- Inocencio X Giovanni Battista Pamphili 1644- 1655               [ITA]
- Alejandro VII Fabio Chigi 1655- 1667 [ITA]
- Clemente IX Giulio Rospigliosi 1667- 1669 [ITA]
- Clemente X Emilio Altieri 1670- 1676 [ITA]
- B. Inocencio XI Benedetto Odescalchi 1676- 1689        [ITA]
- Alejandro VIII Pietro Vito Ottoboni 1689- 1691                 [ITA]
- Inocencio XII Antonio Pignatelli 1691- 1700        [ITA]
- Clemente XI Giovanni Albani 1700- 1721                    [ITA]
- Inocencio XIII Michelangelo Conti 1721- 1724        {[ITA]
- Benedicto XIII Pierfranchesco Orsini 1724 -1730        [ITA]
- Clemente XII Lorenzo Corsini 1730- 1740              [ITA]
- Benedicto XIV Prospero Lambertini 1740- 1758     [ITA]
- Clemente XIII Carlo della Torre Rezzonico 1758 -1769        [ITA]
- Clemente XVI Giovanni Ganganelli 1769 -1774     [ITA]
- Pio VI Giovanni Angelo Braschi 1775 -1799              [ITA]
- Pio VII Barnaba Chiaramonti 1800 -1823               [ITA]
- León XII Annibale Sermattei della Genga 1823 -1829        [ITA]
- Pio VIII Francesco Saverio Castiglioni 1829- 1830      [ITA]
- Gregorio XVI Bartolomeo Cappellari 1831- 1846        [ITA]
- B. Pio IX Giovanni Mastai –Ferreti 1846- 1878               [ITA]
- León XIII Gioacchino Pecci 1878- 1903 [ITA]
- S. Pio X Giuseppe Sarto 1903- 1914  [ITA]
- Benedicto XV Giacomo Della Chiesa 1914 -1922       [ITA]
- Pio XI Achille Ratti 1922 -1939     [ITA]
- Pio XII Eugenio Maria Pacelli 1939- 1958        [ITA]
- S. Juan XXIII Angelo Giuseppe Roncalli 1958- 1963      [ITA]
- B. Pablo VI Giovanni Battista Montini 1963- 1978                 [ITA]
- Juan Pablo I Albino Luciani 1978   [ITA]
- S. Juan Pablo II Karol Jósef Wojtyla 1978 -2005     [POL]
- Benedicto XVI Joseph Alois Ratzinger 2005 -2013       [GER]
- Francisco Jorge Mario Bergoglio 2013-       [ARG]