martes, 27 de agosto de 2013

Hórreos de A Lavandeira

Situados neste lugar de Imo, son un conxunto de once “hórreos de terra” do século XVIII de planta rectangular en cámara de madeira, que están considerados como as edificacións máis importantes de Galicia. Conxunto de sete hórreos, en perfecto estado de conservación, orientados segundo eixo norte-sur, variando en noemero de vans e tipo de soporte. O conxunto o complementan unha grande praza onde se realizan as festas patronais,
así como un lavadoiro, no extremo noroeste.